Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

za I semestr roku szkolnego 2007/2008

 

          W Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Wybory odbyły się wg regulaminu Samorządu Uczniowskiego, były przeprowadzone prawidłowo, nikt z uczniów nie zgłosił zastrzeżeń.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 

- przewodniczący - Angowski Sebastian kl. III Tech. Hotelarskie

- zastępca - Rak Andrzej kl. I Tech. Mechatroniczne

- sekretarz - Prorok Patrycja kl. I Tech. Logistyczne

 

Członkowie:

 

Wyłupek Anita kl. II Tech. Hotelarskie

Bromont Paulina kl. III Tech. Ekonomiczne

Ścigniejew Michał kl. I Tech. Mechatroniczne

 

Samorząd Uczniowski pracował w oparciu o PLAN PRACY zatwierdzony przez dyrektora szkoła.

W I semestrze tego roku szkolnego zostały zrealizowane następujące zadania:

1)    Zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego.

2)    Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

3)    Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2007/2008.

4)    Zorganizowanie uroczystości ślubowania kl. I.

5)    Wykonanie laurek z okazji Dnia Edukacji Narodowe i wręczenie pracownikom szkoły.

6)    Dnia 19.12.2007 odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie, które przeprowadziła w naszej szkole Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie: Angowski Sebastian, Ścigniejew Michał, Rak Andrzej, Wyłupek Anita, Prorok Patrycja.

 

Mandaty w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Wąbrzeźnie na nadchodzącą kadencję zdobyły dwie uczennice:

Izabela Angowska kl. I Tech. Hotelarskie

Marta Popławska kl. I Tech. Hotelarskie

 

7)    W ramach zadań Samorządu Uczniowskiego realizujemy projekt „Przyjazna szkoła”.

8)    Podpisaliśmy kilka umów o współpracy młodzieży ZSZ z lokalnymi instytucjami:

-Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie,

-Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie,

- Przedszkole Miejskie „Bajka”

-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie,

- Świetlica Środowiskowa w Wąbrzeźnie.

9)    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia młodzież odwiedziła zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i wręczyła im życzenia świąteczne wykonane przez siebie.

10)  W ramach współpracy z Przedszkolem Bajka p. dyrektor M. Brzostek zaprosiła młodzież naszej szkoły na występy teatrzyku dzieci z przedszkola z okazji Mikołajek.

11)  Zorganizowanie zbiórki maskotek dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej i wręczenie im podarunków w dniu 6.12.2007

12) 12 listopada 2007 odbyła się wycieczka młodzieży po okolicy Powiatu    Wąbrzeskiego oraz do Skansenu w Stanisławkach w celu wykonania zdjęć na wystawę.

13) Nauczyciele biorący udział w projekcie, p. Sabina Mikulska i Lucyna Szwulińska uzyskały 5 certyfikatów kursów e-learningowych:

14) 16.01.2008  zorganizowano wyjazd do Cinema City do Torunia na filmy:

    „Jestem legendą”, „Jeszcze raz”, „Skarb narodów- księga tajemnic”.

 

Opiekun Lucyna Szwulińska

 

 

 

Sprawozdanie z Pracy Samorządu Uczniowskiego

Za I semestr roku szkolnego 2006/2007

                Samorząd Uczniowski pracował w oparciu o Plan pracy SU, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

        W I semestrze tego roku szkolnego zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Zorganizowanie zebrania kandydatów z poszczególnych klas do Rady Samorządu Uczniowskiego

 2. Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 3. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2006/2007

 4. Wywieszenie do wiadomości uczniów ogólnego planu lekcji w budynku przy ul. Żeromskiego.

 5. Losowanie (każdy piątek) i wywieszanie w gablotach szkoły tzw. „szczęśliwego numerku”.

 6. Zorganizowanie uroczystości „Otrzęsin klas pierwszych”. Uroczyste ślubowanie klas I.

 7. Wprowadzenie certyfikatu zwalniającego z 5 dni z odpowiedzi ustnych, kartkówek i klasówek dla klasy, która przygotuje najlepszą prezentację na uroczystość Otrzęsin, z 3 i 2 dni dla następnych miejsc, zakup słodyczy dla klas I.

 8. Ogłoszenie konkursu, który zostanie rozstrzygnięty na koniec roku szkolnego dla klasy, która osiągnie najwyższą średnią w nauce i najlepszą frekwencję. Ufundowanie Pucharu Przechodniego przez Dyrektora Szkoły.

 9. Wykonanie reportażu fotograficznego z uroczystości „Otrzęsin klas pierwszych” pt. Zatrzymane w kadrze

 10. Akcja „Muzyka łagodzi obyczaje” – włączanie muzyki na długich przerwach w budynku przy ul. Żeromskiego – czasami, niesystematycznie

 11. Ogłoszenie konkursu na logo szkoły. Rozstrzygnięcie 31 listopad 2006 – przyznano tylko wyróżnienia, wręczenie dyplomów i drobnych upominków – 18.12.2006 r.

 12. Systematyczne dostarczanie zdjęć i artykułów informacyjnych o działaniach SU, imprezach, przedsięwzięciach i wycieczkach szkolnych do administratora strony internetowej szkoły i do wychowawcy świetlicy (do kroniki szkolnej)

 13. Przygotowanie krótkiego wystąpienia uczniów z okazji DEN w Jubilatce.

 14. Wykonanie (we współpracy z kółkiem plastycznym) i wręczenie z okazji DEN życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 15. Przeprowadzenie akcji sprzedaży książek z taniej księgarni – październik 2006

 16. Zorganizowanie w Dniu Św. Mikołaja poczęstunku (cukierki) przez Mikołaja i „Śnieżynki”.

 17. Zorganizowanie zbiórki zabawek i maskotek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej i wręczenie im podarunków w dniu 6.12.2006

 18. Współpraca z sekcją dziennikarską – wydawanie gazetki szkolnej – Duża Przerwa – propagowanie tej formy zajęć pozalekcyjnych.

 19. Wystawianie na wniosek dyrektora szkoły opinii SU dla następujących uczniów:

 20. Napisanie projektu przez młodzież pt. "Nasza Mała Ojczyzna w obiektywie"' Foto-pstryki w ramach „Pracowni Umiejętności” i zdobycie dofinansowania w wysokości 1 500 zł. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w terminie 1 marzec – 10 czerwiec. Konkurs jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok".  

   Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Lucyna Jachimowicz